Sag: Den gamle Kro

Lyø Bygade 14, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den gamle Kro
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyø Bygade 14
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Stuehuset, det østre sidehus (første halvdel af 1800-tallet) og stalden mod vest samt brostensbelægningen i tilknytning til bebyggelsen. Fredet 1995.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Lyø Bygade 14 knytter sig i det ydre til beliggenheden og sammenhængen med de øvrige gårde og huse i Lyø By, samt til det tids- og stedtypiske bindingsværk med tofarvede vinduer og hoveddør. Endvidere til den delvis bevarede stald i vestenden af stuehuset samt sammenhængen mellem de tre bygninger og aflæseligheden af hierarki og funktion.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig desuden til den delvis bevarede grundplan, de papbeklædte lofter med synlige bjælker, samt enkelte ældre fyldingsdøre med bukkehornshængsler. Endvidere til de aflæselige funktioner, blandt andet det bevarede staldinventar.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Lyø Bygade 14 knytter sig til bygningens beliggenhed som en naturlig del af gadeforløbet og landsbymiljøet i Lyø By. Endvidere til bindingsværket og stråtagene på forhuset og på østlængen, samt til de tofarvede småsprossede vinduer mod nord og øst, de ligeledes tofarvede vinduer med to tværsprosser mod syd, samt de mange revledøre og luger, hvoraf mange har bevaret de håndsmedede hængsler og beslag.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer som fyldingsdøre, håndsmedede beslag og synlige loftbjælker.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det komplette anlæg med bindingsværk i forhuset og i østlængen, samt til de tilhørende stråtage, i øjeblikket kun med én skorstenspibe. Endvidere til de ældre luger, revledøre, vinduer og yderdøre med mange bevarede håndsmedede beslag. Endvidere til den aflæselige opdeling i beboelse, staldende og avlsbygninger. Desuden til den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvis bevarede grundplan, samt til de bevarede detaljer omkring fyldingsdørene. Endvidere til den traditionelle mateialeholdning.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-05-1996
Journal nr.:
926/431-0008

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-11-1995
Journal nr.:
911/431-0005


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Lyø Bygade 14
Fredet bygning Lyø Bygade 14

Fredede omgivelser: 1

Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap