Sag: Birkelund

Brahesvej 36, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Birkelund
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Brahesvej 36
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
"Det firelængede gårdanlæg (fritliggende stuehus 1852), ""kovehuset"" (ca. 1750), den tilbyggede lade på sydfløjen samt den brolagte gårdsplads. F. 1990.*"
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-06-1992
Journal nr.:
426/431-0004

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Journal nr.:
411/431-0005


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Brahesvej 36
Fredet bygning Brahesvej 36
Fredet bygning Brahesvej 36
Fredet bygning Brahesvej 36
Fredet bygning Brahesvej 36

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap