Sag: Lyø Strandvej 2 (tidl. Molevej 2 A)

Lyø Strandvej 2, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lyø Strandvej 2 (tidl. Molevej 2 A)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyø Strandvej 2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Stuehuset og stalden (ca. 1850). Fredet 1995.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Lyø Strandvej 2 knytter sig i det ydre til den åbenlyse sammenhæng mellem stuehus og staldbygning; dette på trods af vejforløbet mellem bygningerne. Desuden til aflæseligheden af hierarki og funktion og sammenhængen med de øvrige gårde og huse i Lyø By.
Endvidere til det, for begge bygninger, tids- og stedtypiske opstolpede bindingsværk med hvidkalkede tavl med blå markering omkring, samt til stuehusets ubrudte stråtag med halvvalme.
I stuehuset desuden til vinduerne med to tværsprosser i hver ramme, mod nord vest er fire af vinduerne dog med småsprosset opdeling til 6 ruder i hver ramme, samt til de bevarede håndsmedede beslag.

I det ydre af stalden knytter den kulturhistoriske værdi sig desuden til de bevarede luger og til revledørene med trælåse.

I det indre af stuehuset knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvis bevarede grundplan, de papbeklædte lofter med synlige bjælker, hvoraf en del er indklædte, samt til fyldingsdørene og bræddegulvene.

I det indre af stalden knytter den kulturhistoriske værdi sig til sporene af bygningens oprindelige funktioner, herunder gulvene med knoldede brosten, spiltove, krybber og døre.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Lyø Strandvej 2 knytter sig til ejendommens beliggenhed som en del af bymiljøet i landsbyen, samt til bindingsværksbygningernes sammenhæng og originalitet. Endvidere til stuehusets ubrudte stråtag med halvvalme og en bevaret skorstenspibe. Den specielle blå markering om de hvidkalkede tavl er også en del af de arkitektoniske værdier

Den arkitektoniske værdi ved Lyø Strandvej 2 knytter sig til bygningernes beliggenhed som en naturlig del af gadeforløbet og landsbymiljøet i Lyø By. De to bygninger fremstår som en naturlig helhed og i god samspil med omgivelserne. Den arkitektoniske værdi knytter sig endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl opsteget med blå kanter mod bindingsværket. Til stuehuset ubrudte stråtag med halvvalme og de opsprossede vinduer, samt staldens mange revledøre og luger, hvoraf mange har bevaret de håndsmedede hængsler og beslag.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer som fyldingsdøre og papklædte lofter med synlige loftbjælker.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede anlægs originalitet, med bindingsværk i begge bygninger, samt til stuehusets ubrudte stråtag med mønning og kragtræer, skorstenspiben. Endvidere til den aflæselige opdeling i beboelsesbygning og staldbygning.
De ældre luger, revledøre og vinduer med mange bevarede håndsmedede beslag, er også en del af de bærende fredningsværdier. Desuden til den traditionelle materialeholdning.

I det indre af stuehuset knytter de bærende fredningsværdier sig til den delvis bevarede grundplan, samt til bræddegulvene, de papklædte lofter og fyldingsdørene. Endvidere til den traditionelle materialeholdning.

I det indre af stalden knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige opdeling og de brolagte gulve.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Bebyggelsestype:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-11-1995
Begrundelse:
Stuehuset og staldbygningen med bindingsværk og plandisposition fremtræder intakte. Dertil kommer bebyggelsens betydning for bymiljøet. (KRH/LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/431-0007


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 2


Fredet bygning Lyø Strandvej 2
Fredet bygning Lyø Strandvej 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap