Sag: Steensgaard

Steensgaard 4, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Steensgaard
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Steensgaard 4
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (det underste af vestfløjens midtparti senmiddelalderligt, portalen ca. 1640; nordfløjen, en del af sydfløjen og hjørnet mellem vest- og sydfløj 1700-tallet)* samt hestestaldsbygningen (1904, formentlig af Aage Langeland-Mathiesen). Fredet 1918. Udvidet 1991.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-1994
Journal nr.:
926/431-0005

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
19-08-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at herskabsstaldbygningen, opført 1904 og formentlig tegnet af arkitekt Aage Mathiesen, har så væsentlig betydning for den samlede beskyttelsesværdige helhed, at den eksisterende fredning bør udvides med denne bygning, selvom herskabsstalden endnu ikke er 100 år gammel.
Journal nr.:
412/431-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-09-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Steensgaard 3
Fredet bygning Steensgaard 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap