Sag: Havnegade 2

Havnegade 2, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnegade 2
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Havnegade 2
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den toetages grundmurede bygning opført som toldpakhus (1837-38 af Jørgen Hansen Koch). F. 1990.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
411/431-0008


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Havnegade 002, ""Toldboden"", matr.nr. 285, Faaborg bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side. Steen Estvad Petersen. April 1976. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Havnegade 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap