OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Arreskov Vandmølle

Arreskovvej 27, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Arreskov Vandmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Arreskovvej 27
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Det trelængede sammenbyggede mølleanlæg (ca. 1750, ombygget i midten af 1800-tallet) bestående af en sammenbygget stuehus- og møllelænge med udbygninger over møllestrømmen, motorhuset for enden heraf, en sydlig portlænge, en vestlænge samt den brolagte gårdsplads. F. 1990.
Beskrivelse:
Arreskov Mølle ligger umiddelbart sydøst for herregården Arreskov ved en mindre å, der har sit udløb i Arreskov Sø, og der er stadig vandføring til møllen. Mølleanlægget er opført i midten af 1700-tallet og ombygget i midten af 1800-tallet. Møllen var oprindelig kornmølle, og i begyndelsen af dette århundrede blev der desuden drevet savskæreri. I 1918 blev møllen forsynet med turbine - af mærket Schmidthske A/S - der indtil 1965 producerede elektricitet til herregården. Foruden vandmøllen fungerede i perioden 1844 til 1912 en vindmølle af typen jordhollænder. Den blev i 1974 erhvervet af en amerikaner og flyttet til Florida. I dag anvendes møllebygningen til beboelse. Den er opført på et fundament af kampesten. Facaderne er i bindingsværk, dog er en mindre tilbygning over turbinen opført i træ et på to. Taget er tækket med strå. Der er bevaret en del mølleinventar, bl.a. en Deutz dieselmotor, kværne, stenkran, overvalse, slækkeremshejs, triør, slaglemølle, kopelevator m.m. Møllebygningen er rimeligt vedligeholdt. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vandmølleanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Journal nr.:
411/431-0001


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Arreskovvej 27
Fredet bygning Arreskovvej 27
Fredet bygning Arreskovvej 27
Fredet bygning Arreskovvej 27

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap