Sag: Bremerstente

Faurshøjvej 43, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bremerstente
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Faurshøjvej 43
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Stuehuset med tilbygning (beg. af 1800-tallet). F. 1987.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1987
Journal nr.:
621-7-204/87

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-09-2008
Journal nr.:
2008-7.83.03/430-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Begrundelse:
Formålet med deklarationen er at sikre det til ejendommen etablerede jordvarmeanlæg og at sikre at haven harmonerer med den fredede bygning.
Journal nr.:
2008-7.83.03/430-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Faurshøjvej 43

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap