Sag: Havnegade 28 (fredning ophævet)

Havnegade 28 (tidl. nr. 28-30), Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Havnegade 28 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Havnegade 28 (tidl. nr. 28-30)
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Hovedbygningen (ca. 1850). F. 1978*. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseskompleks
Bebyggelsestype:
Købstad
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-03-1999
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/431-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
09-05-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder at fredningsværdierne i den tidligere industribygning på Havnegade 28, Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, er gået tabt. Bygningen blev opført i begyndelsen af 1800-tallet som baghus til Vestergade 9, grundmuret og ombygget omkring 1880 og indrettet til farveri. Ombygningen i 1997-98 fra funktionstømt industribygning til andelsboliger har imidlertid været så indgribende, at der kun er ganske få ældre eller oprindelige bygningsdele tilbage. Det gælder således ydermurene, tagværket, dele af de ikke-synlige bjælkelag samt et mindre antal vinduer mod gården. Bygningen fremstår i al væsentlighed som en moderne beboelsesejendom med nye bygningsdele, herunder en støbt hovedtrappe og partielle betondæk, nye overflader og lejlighedsindretninger. Bygningens kulturhistoriske betydning som del af den tidligere farveri- og tekstilvirksomhed på Vestergade 9 kan i dag ikke længere aflæses. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
16/06603

Type:
Scanjour nr
Dato:
29-10-2018
Journal nr.:
17/06603

Type:
Scanjour nr
Dato:
29-10-2018
Journal nr.:
17/06603


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Havnegade 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap