Sag: Adelgade 3 (fredning ophævet)

Adelgade 3, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Adelgade 3 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Adelgade 3
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset (før 1761 og senere). F. 1945. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
07-02-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Adelgade 3, Faaborg-Midtfyn Kommune, har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Forhuset fremtræder i store træk velbevaret mod gaden og indgår samtidig som en integreret del af Adelgades ældre bebyggelse. Mod gården er der dog isat to nye halvdøre med opsprosset vindue i den øvre del. Bindingsværket er flere steder fornyet ved brug af skruer, hvilket har svækket bygningens arkitektoniske fremtræden og kulturhistoriske værdi. I det indre er en ældre planløsning til dels genkendelig i kraft af en gennemgående gang fra gaden til gården. Den øvrige stueetage fremstår som et sammenhængende køkken-alrum adskilt af en ældre bindingsværk-konstruktion, hvor tavlene er fjernet. Fra stuen leder en nyere trappe til tagetagen, der er indrettet til et stort værelse samt et badeværelse. Den nyere planløsning har svækket både de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i det indre, og udover en ældre hoveddør og den delvist ældre bindingsværkskonstruktion, er der ikke bevaret ældre bygningsdele eller -detaljer i bygningen. De få ældre bygningsdele, der er bevaret, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen ikke at være tilstrækkelige til at opretholde fredningen.
Journal nr.:
17/04815

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-10-2018
Journal nr.:
17/04815


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Adelgade 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap