Sag: Tårngade 12 (fredning ophævet)

Tårngade 12, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tårngade 12 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Tårngade 12
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Forhuset (del af bygning fra 1700-tallet). F. 1945. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-02-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-02-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at forhuset Tårngade 12, Faaborg-Midtfyn Kommune, i store træk fremtræder velbevaret mod gaden, dog ses nyere termovinduer samt ovenlys i tagfladerne. Mod gården findes en nyere dør med et vindue med påsatte sprosser i øvre del. I det indre er en ældre planløsning til dels genkendelig i stueetagen, dog er der etableret et køkken-alrum mod gården, hvilket har svækket fredningsværdierne. Af ældre bygningsdele og -detaljer er kun bevaret et synligt bjælkelag, en dør samt hoveddøren, hvilket ikke vurderes at være tilstrækkeligt til at opretholde fredningen. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningens fredningsværdier meningsfuldt kan genoprettes.
Journal nr.:
17/06576

Type:
Scanjour nr
Dato:
15-10-2018
Journal nr.:
17/06576


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Tårngade 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap