Sag: Grønnegade 74-76

Grønnegade 74-76, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grønnegade 74-76
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønnegade 74-76
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Hjørnehuset (1916 af Carl Petersen). F. 2000.*
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra bilag til Bygningssynets møde den 19. maj 1999: Den to-etages hjørneejendom er p.g.a. grundens irregulære form ""sammensat"" af to bygningsvolumener: en lidt kompakt, fem fag bred bygning med en bred gavlkvist mod Østergade og en 11 fag lang længe mod Grønnegade. Ejendommen har gule blankmursfacader (som på et tidspunkt har været gulkalket) og sadeltag, teglhængt med ældre, røde tagsten. Adgang til huset sker gennem to oprindelige fyldningsdøre mod Grønnegade, hvor man fra en sidestillet fyldningsport tillige har adgang til ejendommens meget smalle gård. Overalt ses de oprindelige, småsprossede vinduer med hvidmalede rammer. I det indre har man bevaret de to trapperum med de oprindelige bræddegulve og trappens rækværk med drejede træbalustre samt indgangsdørene til lejlighederne, der fordeler sig med to på hver etage. Lejlighederne er alle forholdsvis intakte i deres i øvrigt ret forskellige planer, typisk med en eller to stuer mod gaden og soveværelse(r) og køkken mod gården. Lejlighederne har hovedsageligt lakerede fyrretræsgulve og fyldningsdøre samt pudsede lofter, enkelte steder er lofterne dækket af gipsplader. Vedligeholdelsesstand Ejendommen fremtræder sund og solid, men lidt slidt, bl.a. trænger træværket til maling. Planbestemmelser Ejendommen er beliggende i byzone, og der er på ejendommen tinglyst en række bevaringsbestemmelser. Kommuneatlas Ejendommen har i Kommuneatlas Faaborg høj bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-03-2000
Begrundelse:
Hjørnehuset (1916 af Carl Petersen) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Det velbevarede hus er med sine gule blankmure, røde teglstenstag og taktfaste vinduesrytme et særdeles godt eksempel på Carl Petersens enkle, nyklassicistiske stil. Endvidere udgør ejendommen sammen med Petersens overfor beliggende, fredede Fåborg Museum en arkitektonisk meget fin helhed, hvor arkitekten på overlegen vis har formået at udnytte de to irregulære byggegrunde. (jf. brev af 5. november 1999).
Journal nr.:
1996-911/431-0007

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-01-2004
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/431-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Grønnegade 74

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap