Sag: Magasingården (fredning ophævet)

Torvet 17 (tidl. Strandgade 3), Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Magasingården (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 17 (tidl. Strandgade 3)
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Pakhuset hørende til Torvet 17 (1805) (tidl. Strandgade 3). F. 1919. Ophævet 2019
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-05-1919
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
13-12-2019
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Magasingården, Pakhuset hørende til Torvet 17, på Chr. d. IXs Vej 10 i Faaborg, fremtræder med en særegen og meget detaljerig klassicistisk facade mod Strandgade. Dog er flere vinduer af nyere dato, heraf et større, centralt placeret vinduesparti udført på utraditionel vis. På gårdsiden er endvidere isat enkelte nyere døre og vinduer. Efter en brand i 1965 er bygningen genopbygget med et nyere og mindre tagværk end oprindeligt, ligesom den indre tømmerkonstruktion til bæring af etageadskillelserne er genopført i en for et pakhus spinkel og ukarakteristisk udformning. Etageadskillelsen er endvidere opbrudt for at imødekomme en senere funktionsændring som udstillingsrum og selskabslokale. Den gamle portgennemkørsel er ligeledes blevet sløjfet. Der er i det indre kun bevaret få dele af den ældre, kraftige tømmerkonstruktion i kælderen. Ændringerne af tagkonstruktionen og af bygningens indre som følge af branden har gjort, at bygningen ikke længere lader sig tydeligt aflæse som et pakhus fra 1800-tallets begyndelse. Slots- og Kulturstyrelsen finder således, at bygningens fredningsværdier samlet set er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genoprettes, hvorfor fredningen ophæves.
Journal nr.:
19/01638


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap