Sag: Lyø Bygade 16

Lyø Bygade 16, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Husmandssted
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lyø Bygade 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lyø Bygade 16
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Det trelængede husmandsted (1827) med stuehus, staldlænge mod vest og staldlænge mod nord, (tidl.) smedje samt stendiget mod Bygaden. Fredet 1995.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Lyø Bygade 16 knytter sig i det ydre til beliggenheden og sammenhængen med de øvrige gårde og huse i Lyø By, samt til det tids- og stedtypiske bindingsværk, de opsprossede vinduer og hoveddør. Endvidere til den bevarede stald mod vest og smedjen mod nord langs vejen, samt sammenhængen mellem de tre bygninger og aflæseligheden af hierarki og funktion.
Endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl og den blå markering om disse, samt til stuehusets blysprossede vinduer og den rigt dekorerede hoveddør. Staldens og smedjens revledøre og opsprossede vinduer er også en del af de kulturhistoriske bevaringsværdier

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig desuden til de delvis bevarede grundplaner, bræddelofterne med synlige bjælker, samt fyldingsdørene med bukkehornshængsler. I stalden og smedjen desuden til sporene af bygningernes oprindelige funktioner.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Lyø Bygade 16 knytter sig til bygningens beliggenhed som en naturlig del af gadeforløbet og landsbymiljøet i Lyø By. De tre bygninger fremstår som en harmonisk helhed og i godt samspil med omgivelserne. Den arkitektoniske værdi knytter sig endvidere til bindingsværket med hvidkalkede tavl opstreget med blå kanter mod de hvidkalkede tavl. Til stråtagene på alle tre bygninger, samt til de opsprossede vinduer, herunder specielt de blysprossede vinduer mod nord, samt de mange revledøre og luger, hvoraf mange har bevaret de håndsmedede hængsler og beslag.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de bevarede detaljer som fyldingsdøre, håndsmedede beslag og synlige loftbjælker.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det samlede anlæg med bindingsværk i alle tre bygninger, samt til de tilhørende stråtage. Endvidere til de ældre luger, revledøre, vinduer og yderdøre med mange bevarede håndsmedede beslag. Endvidere til den aflæselige opdeling i beboelse, stald og smedje. Desuden til den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de delvis bevarede grundplaner, samt til de bevarede detaljer omkring fyldingsdørene. Endvidere til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Husmandssted
Bebyggelsestype:
Landsby
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Mur ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-03-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
926/431-0007

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-11-1995
Begrundelse:
Stuehuset og de to længer i bindingsværk, trods de senere ændringer, stadig har et udseende, der fortæller om landbrugskulturen og håndværkerlivet på Lyø. Dertil kommer ejendommens betydning for miljøet i byen. (KRH/LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/431-0006


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 3


Fredet bygning Lyø Bygade 16
Fredet bygning Lyø Bygade 16
Fredet bygning Lyø Bygade 16

Fredede omgivelser: 6

Signatur Mur
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang
Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap