Sag: Solbjærggård

Assensvej 298, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Solbjærggård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Assensvej 298
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Det firelængede sammenbyggede gårdanlæg (ca. 1850) med den brolagte gårdsplads. F. 1990.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-09-1993
Journal nr.:
926/431-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-08-1990
Journal nr.:
411/431-0003


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Assensvej 298
Fredet bygning Assensvej 298
Fredet bygning Assensvej 298

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap