Sag: Brahetrolleborg Hospital

Reventlowsvej 1 N og P, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brahetrolleborg Hospital
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Reventlowsvej 1 N og P
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Hospitalsbygningen (1850). F. 1982.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-04-1982
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Reventlowsvej 1P
Fredet bygning Reventlowsvej 1N

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap