Sag: Grønnegade 73 A

Grønnegade 73 A, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grønnegade 73 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønnegade 73 A
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Den enetages portbygning sammenbygget med Fåborg Kunstmuseum, Grønnegade 75, (1912-15 af Carl Petersen).
Fredet 1985.
Udvidet 1985.
Beskrivelse:
Den lille portbygning udgør den ene af to sidepartier der indrammer facaden på Faaborg Museum.

Portbygningen er svagt buede, og facaden mod Grønnegade består af et stort portfag med en tredelt, gråmalet træport med firkantede fyldinger i og en enkel gående dør i det midterste portfag. Gårdsiden er modsat grundmuret og kalket med jernvitriol og heri ses en nyere glasdør. Taget er et heltag hængt med blådæmpede vingetegl.

Portbygningen er i det indre en del af Faaborg Museums butik og information.

For yderlig beskrivelse se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum, Grønnegade 75, 5600 Faaborg.
Bygningshistorie:
Portbygningen er opført i 1915 af arkitekt Carl Petersen, som en del af Faaborg Museum som han i 1912 blev bedt om at tegne for konservesfabrikanten Mads Rasmussen.
kilder:
En arkitekturkanon, af Kim Dirckinck-Holmfeld, arkitektens forlag, 2005.

Gottlieb Bindesbøll - Danmarks første moderne arkitekt, af Peter Thule Kristensen, arkitektens forlag, 2013.

www.faaborgmuseum.dk

www.kulturarv.dk/1001fortaellinger af Claus M. Smidt.

Det gamle Faaborg, Robert Egevang, Nationalmuseet, 1976.

Guide 1 til Dansk Arkitektur 1000-1960, af Jørgen Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen, Arkitektens forlag, 1995.
Miljømæssig værdi:
Portbygningen har stor miljømæssig værdi for resten af museumsbygningen, idet de tilsammen danner den symmetriske facade.
Kulturhistorisk værdi:
Se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum, Grønnegade 75, 5600 Faaborg.
Arkitektonisk værdi:
Se fredningsbeskrivelsen for Faaborg Museum, Grønnegade 75, 5600 Faaborg.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for portbygningen knytter sig til den rundbuede enkle form med port mod gaden, muret gårdside og ubrudt tagflader. Hertil kommer den traditionelle materiale- og farveholdning samt de bygningsmæssige detaljer omkring døren. 
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-10-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-7-134/83

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
01-01-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Grønnegade 73

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap