Sag: Grønnegade 32

Grønnegade 32, Faaborg-Midtfyn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Grønnegade 32
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Grønnegade 32
Kommune:
Faaborg-Midtfyn
Omfang:
Bindingsværkshuset (slutn. af 1600-tallet). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-01-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/431-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-12-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at bindingsværkshuset, der formentlig er opført i slutningen af 1600-tallet, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Huset, hvori der er bevaret konstruktionsdetaljer fra 1600-tallet, repræsenterer væsentlige bygningshistoriske værdier.
Journal nr.:
411/431-0011


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Grønnegade 32

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap