Sag: Torvet 24

Torvet 24, Lolland
Statslig bevaringssag
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Statslig bevaringssag
Betegnelse:
Torvet 24
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Torvet 24
Kommune:
Lolland
Omfang:
Bygningen mod torvet og det vinkelbyggede hus mod Kapellanstræde.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsbeslutning
Dato:
05-05-2014
Begrundelse:
Begrundelsen for at udpege Torvet 24 (bygningen mod torvet og det vinkelbyggede hus mod Kapellanstræde), matr.nr. 205B Maribo Bygrunde, 4930 Maribo, Lolland Kommune som bevaringsværdige er, at bygningerne udgør et vigtigt element i det velbevarede kulturmiljø omkring Torvet og Kapellanstrædet. I forhuset mod Torvet knytter bevaringsværdierne sig især til facaden mod Torvet, herunder soklen, vinduerne med buet overkarm, den murede gesims og de ubrudte tagflader med den murede skorsten i rygningen. Hertil kommer gavlen i bindingsværk. I det vinkelbyggede hus mod Kapellanstræde knytter bevaringsværdierne sig især til de kalkede bindingsværkslænger med sortmalet sokkel, læsselugen i gavlen mod Kapellanstræde, de næsten ubrudte tagflader og den murede skorsten i rygningen.
Journal nr.:
2014-7.86.02/360-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
17-12-2014
Journal nr.:
2014-7.86.02/360-0001


Omfattede bygninger: 2


Bevaringsværdig bygning Kapellanstræde 2
Bevaringsværdig bygning Torvet 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap