Sag: Nyborg Slot

Slotsgade 36-37 (tidl. Slotsgade 34), Nyborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsgade 36-37 (tidl. Slotsgade 34)
Kommune:
Nyborg
Omfang:
Det resterende slotskompleks bestående af vestfløjen og østtårnet (ca. 1200 og 1549 ff. af Martin Bussert). F. 1918.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-07-1984
Journal nr.:
626-7-7/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
25-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-03-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Det særlige bygningssyn 1964


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Parkering af lastvognstog
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Svampeangreb
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Belysning mm 1978
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Etablering af nyt dørhul samt opmuring af væg 1982
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Vedligeholdelsesarbejder 1983
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningsrapport 1985
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bevaringsdeklaration 1984
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Istandsættelse 1982
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Beskrivelse:
Bygningssynsrapport 1992
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Istandsættelse 1993
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Bygningssynsrapport 1993
Vedhæftet fil:


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Beskrivelse:
Dendrokronologisk undersøgelse 1996


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Beskrivelse:
Meddelelse om bygningsfredning 2001


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Beretning 2001


Navn:
Bygningsfredningsarkivet 1918-2007
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Belysningsplan 2003Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Slotsgade 37
Fredet bygning Slotsgade 36

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap