Sag: Sidsel Bagersgade 11

Sidsel Bagersgade 11, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sidsel Bagersgade 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sidsel Bagersgade 11
Kommune:
Langeland
Omfang:
Forhuset (slutn. af 1600-tallet, udv. 1777 og 1846). F. 1996.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-09-1996
Begrundelse:
At forhuset der mod gaden fremtræder med det præg det fik ved ombygninge 1846, er et velbevaret eksempel på et mindre købstadshus, hvor både bolig og erhverv forenedes under samme tag. Her illustreret ved facadens butiksvindue samt nordgavlens udhæng. Byningssynet finder derimod, at tilbygningen på husets gårdside bør nedtages. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
911/475-0021

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-06-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/475-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sidsel Bagers Gade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap