Sag: Håndværkssvendenes Rejse- & Sygeforening

Smedegade 7, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Håndværkssvendenes Rejse- & Sygeforening
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegade 7
Kommune:
Langeland
Omfang:
Forhuset (1700-tallet). F. 1955.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-05-1984
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-07-1955
Journal nr.:
6/54


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedegade 7

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap