Sag: Strynø Skole

Nørrevej 1, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Strynø Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørrevej 1
Kommune:
Langeland
Omfang:
Strynø Skole med tilhørende udhus (1905). F. 1999.
Beskrivelse:
Lokalitetsbeskrivelse fra bilag til Bygningssynets møde den 16. september 1998: Skolen fungerer fortsat som kommuneskole for Strynøs ni skoleelever og tjener desuden som øens bibliotek og forsamlingssal og skolens førstesal som lokaler for fritidsaktiviteter samt bolig for en lejer. Selve skolen er en forholdsvis stor, meget harmonisk, symmetrisk opbygget, toetages bygning i rød blankmur med cementpudset sokkel, frontispice på den sydvendte havefacade, fortløbende cementstensbånd under førstesalens vinduer og valmtag, teglhængt med sortglaserede teglsten. Overalt er bevaret de oprindelige blåmalede indgangsdøre, bl.a. tre døre til skolens tre lærerboliger i førstesalen og to døre til de tre skolestuer, samt de oprindelige vinduer med småsprossede, hvidmalede rammer; i stueetagen med rundbuede lysninger og i førstesalen med rektangulære lysningsåbninger. Skolestuerne har forsatsvinduer. I det indre har man i overvejende grad bevaret den oprindelige planløsning med to skoleforstuer, hver med egen indgang og mellem disse trapperum tiil den ene lærerbolig. Begge forstuerne har bibeholdt de oprindelige, harlequinternede klinkegulve og den ene forstue desuden sine bænke og knager, hvorimod den anden forstue er indrettet til et lille thekøkken. Bag forstuerne er to af de oprindeligt tre skolestuer beklageligvis sammenlagt til ét stort (forsamlings-)rum. I den intakte skolestue har man bevaret vægpaneler og som overalt i bygningen de originale fyldningsdøre, hvorimod de to sammenlagte skolestuer har bevaret deres vægpaneler, men fået nyere, lakeret fyrretræsgulv. Af førstesalens oprindelige tre lærerboliger, hver med egen indgang og trappe (én i hver gavl og én i midten af bygningen), har man nedlagt den midterste lejlighed, den østvendte lejlighed udlejes som sådan, medens den vestvendte anvendes til ungdomsklub. Førstesalen er således præget af skillerumsændringer, men fremstår enkelt og nøgternt med bræddegulve og fyldningsdøre. Skolens fritliggende udhus er i rød blankmur med sadeltag, teglhængt med sortglaserede sten. Huset har oprindelige vinduer med blåmalede træ- og støbejernsrammer, revledørene og en nyere garageport er ligeledes blåmalet. Udhuset fungerer i dag som depot og garage. Vedligeholdelsestilstand: Skolen fremstår noget nedslidt, bl.a. trænger vinduerne til en istandsættelse. Planforhold: Bevarende lokalplan er under udarbejdelse. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Rudkøbing Kommune.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Bebyggelsestype:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-10-1999
Begrundelse:
Strynø Skole med tilhørende udhus (begge 1905) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Skolen, der sammen med udhuset udgør en fin og harmonisk, velbeliggende helhed, fremstår som et især i det ydre meget velbevaret eksempel på en større, mere ambitiøst udtænkt landskole fra tiden omkring 1900, hvor Strynø Skole havde 140 mod de nuværende 9 elever. Der lægges vægt på, at man har bibeholdt de oprindelige, røde blankmure og det sorte tegltag uden ovenlysvinduer samt de oprindelige vinduer og yderdøre. Dog skal det henstilles, at skolestuernes indvendige rammer males hvide. (jf. brev af 9. april 1999).
Journal nr.:
1996-911/475-0001


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Nørrevej 1
Fredet bygning Nørrevej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap