Sag: Christiansmøllen

Møllevænget 11 (tidl. Porthusvej 5 A), Svendborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christiansmøllen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Møllevænget 11 (tidl. Porthusvej 5 A)
Kommune:
Svendborg
Omfang:
Vindmøllen (1859). Fredet 1959.
Beskrivelse:
Christiansmøllen ligger på en bakke over Svendborg by, hvorfra der er udsigt over Svendborg Sund.

Undermøllens base er firkantet og hviler på en sokkel af kvadre eller marksten. Basen bærer undermøllen, der er ottekantet op til og med kværnloftet hvor den afsluttes af en smal tandsnitgesims. Herover er overmøllens krop rund, den afsluttes øverst af en smal gesims med tandsnit. Hele møllekroppen fra base til overmølle er opført i hvidkalket grundmur. Møllens hat er løgformet og tagpapbeklædt med vindrose udført i rødt- og hvidmalet træværk. Møllen er en selvkrøjer. Vingerne har hækværk, hvor der er opsat lysguirlander, der tændes ved særlige lejligheder. Undermøllen har portgennemkørsel og portåbningerne lukkes med rødmalede revleporte. Udfor kværnloftet er et galleri udført af tjæret træværk. Møllens vinduer er torammede, der enten er opsprossede eller har tre ruder, heraf har vinduerne i undermøllen fladbuet overkant. Overmøllens vinduer har murede, fladbuede indramninger med sålbænke. Der er både ældre og nyere traditionelt udførte vinduer, de fremstår alle rødmalede.

I det indre har møllen fire lofter og der er bevaret mølleinventar, herunder tre kværne på kværnloftet, en Askaniasigte, en valsestol og en skallekværn. Hertil kommer dele af gangværk blandt andet hathjul, stjernehjul, stokkedrev og hejseværk. Dele af inventaret fremstår afmonteret.

Bygningshistorie:
På stedet hvor Christiansmøllen ligger i dag, blev der i 1837 opført en vindmølle. Denne tidligere mølle kaldtes også Christiansmøllen, opkaldt efter bygherren Christian Klingenberg. Møllen solgtes til Møller H.H. Møllmark i 1855, m imidlertid nedbrændte møllen i 1859. Den nuværende mølle blev opført i 1860 og fik navnet Møllmarks Mølle efter sin bygherre. Da den blev solgt i 1879, fik den herefter navnet Christiansmøllen igen.

Christiansmøllen var oprindelig kornmølle, og i 1932 blev der installeret en 50 hk dieselmotor i den. Mølleriet blev indstillet i 1959. På et ældre fotografi fra 1950erne ses det, at der har været tilbygninger ved møllens base, der sandsynligvis har huset møllens dieselmotor. På dette foto ses også at møllens vinger tidligere havde klapper og dermed var selvsvikkende.

Efter 1960 fik møllen sejlførende vinger med hækværk.

Efter en gennemgribende restaurering i 2016-2021 er møllen ført tilbage til sit udseende i 1915, hvorfor Christiansmøllen igen har La Courvinger.

kilder:
Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status, 1993.

http://christiansmoellen.dk/

Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Christiansmøllen knytter sig til dens beliggenhed over Svendborg havn, hvorfra der er en vidtstrakt udsigt over byen og Thurø Sund. Ligeledes er møllen synlig på lang afstand og fungerer som et vartegn for byen.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Christiansmøllen knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine, vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til de bevarede lofter og de bevarede dele af selve mølleriet, herunder kværne, møllesten, aksaniasigte, valsestol og skallekværn, der i fysisk form fortæller historien om det lokalt orienterede, før-industrielle danske landbrug.

Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Christiansmøllen knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og til den grundmurede møllekrops geometriske formgivning, herunder overmøllens elegant, let svajede kontur. Hertil kommer de enkle dekorative murdetaljer som tandsnit og vinduernes indramninger af formsten.  Endelig ligger der også arkitektonisk værdi i den enkle farve- og materialeholdning med hvidkalket murværk, tagpap og tjæret samt bemalet træværk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til Christiansmøllens grundmurede, hvidkalkede møllekrop med murdetaljer, galleri og vindrose af træ, den tagpapbeklædte, løgformede hat samt de sejlførende vinger. Hertil kommer alle ældre og traditionelle detaljer herunder vinduer og døre samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig møllens portgennemkørsel, og grundplan, møllekroppens inddeling i lofter, til møllens inventar til kornforarbejdning samt den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Købstad
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1959
Journal nr.:
6/59


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Porthusvej 5A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap