Sag: Hannebjergvej 4 (fredning ophævet)

Hannebjergvej 4, Langeland
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hannebjergvej 4 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Hannebjergvej 4
Kommune:
Langeland
Omfang:
Det trefløjede anlæg bestående af stuehus og to staldbygninger (ca. 1800). F. 1988. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-08-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-7-199/86

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
03-10-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Hannebjergvej 4 i store træk har bevaret et traditionelt udtryk som en trelænget bindingsværksgård med stuehus og to avlslænger, men der er foretaget så mange udskiftninger af længernes bygningsdele, at de kulturhistoriske og arkitektoniske fredningsværdier er stærkt svækkede. Dette ses især i udskiftningen af bindingsværk og tavl i alle tre længer samt i de mange nyere vinduer og døre. I det indre er alle tre længer indrettet til beboelse, og kun en lille del ved sydlængens vestgavl har bevaret et ældre staldinventar. Den gennemgribende istandsættelse har gjort, at de tre længer i dag har en nyere grundplan og at samtlige overflader samt bygningsdetaljer er nyere. Bygningen blev fredet som et eksempel på en trelænget bondegård fra omkring 1800, men de mange bygningsændringer i både det ydre og i særdeleshed i det indre har gjort, at autenticiteten er forsvundet og at det dermed er vanskeligt at aflæse bygningens alder. Dette har i høj grad svækket både den kulturhistoriske og den arkitektoniske værdi. Selvom bygningen således til dels har et traditionelt ydre og har bevaret få ældre vinduer vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at det at dette ikke er tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
15/02671

Type:
Scanjour nr
Dato:
21-10-2020
Journal nr.:
15/02671

Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap