Sag: Hjortholm

Haveskovvej 17, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hjortholm
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Haveskovvej 17
Kommune:
Langeland
Omfang:
Hovedbygningen (1789) og kavalerfløjen nordøst herfor (ca. 1675). F. 1918. Udv. 1991.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
23-12-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at kavalerfløjen fra omkring 1675 har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Kavalerfløjen er af væsentlig betydning for den fredede helhed. Desuden er bindingsværkstypen med de dobbelte skråbånd og de små dokke en sjældenhed på Langeland og Fyn.
Journal nr.:
412/481-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-08-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2Fredede omgivelser: 0


Sagen omfatter yderligere 2 bygninger.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00