Sag: Søndenbro Andelsmejeri, bestyrerbolig

Røjlevej 8 A, Langeland
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndenbro Andelsmejeri, bestyrerbolig
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Røjlevej 8 A
Kommune:
Langeland
Omfang:
Bestyrerboligen (Hans Carl Andersen). Fredet 1998.*
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Bestyrerboligen til Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til husets tydelige sammenhæng med produktionsbygningerne umiddelbart vest for huset. Hele anlægget bærer overalt præg af den omhyggelighed i formgivning og funktion, som var typisk for Bedre Byggeskik. 
Det røde tegltag med halvvalme og frontkvist, og de symmetrisk opbyggede hvidkalkede facader med enkel udsmykning og firerammede dannebrogsvinduer i underetagen og torammede vinduer i overetagen fremstår næsten udelukkende originale og typiske for stilen.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den velbevarede planlæsning med tre, via dobbeltdøre, forbundne stuer en-suite mod syd, og køkken, bad mv. mod nord samt til den oprindelig udnyttede tagetage. Endvidere til de originale fyldingsdøre med tilhørende gerichter og høje fodpaneler, samt til trappen til 1. sal.

Husets nuværende forrammekøkken og finerede låger stammer fra en ombygning eller renovering engang i 1960erne, men anses for en del af udviklingen og er en del af de kulturhistoriske værdier.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Bestyrerboligen til Søndenbro Mejeri knytter sig i det ydre til husets arkitektoniske sammenhæng med de nærliggende produktionsbygninger og husets præg af Bedre Byggeskik. Herunder den symmetriske opbygning, det røde tegltag med halvvalme, frontkvist og oprindelig to skorstene, samt detaljerne omkring gesimser, murede bånd, de originale vinduer med tilhørende sålbænke.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den oprindelige planløsning med stuer en-suite og oprindelig udnyttelse af tagetagen. Endvidere knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljer som lofttrappen og fyldingsdørene med tilhørende gerichter og høje fodpaneler.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier knytter sig udvendig til sammenhængen med produktionsbygningerne, samt til husets spor af Bedre Byggeskik. Herunder det røde tegltag med frontkvist, halvvalme og oprindelig to skorstene, samt de symmetrisk opbyggede facader med oprindelig vindues- og dørsætning. Desuden til de murede detaljer omkring gesimser og bånd. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.

Indvendig knytter de bærende fredningsværdier sig til den velbevarede planløsning og til detaljerne omkring trappen, fyldingsdørene og de tilhørende gerichter og fodpaneler. Endelig kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-01-1998
Journal nr.:
1996-911/481-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-11-2002
Journal nr.:
2001-926/481-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Røjlevej 8A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap