Sag: Vestergade 18

Vestergade 18, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 18
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 18
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet, gennemgribende ombygget 1880). F. 1919.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap