Sag: Vestergade 47-49 (fredning ophævet)

Vestergade 47-49, Ærø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Handel / privat service
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 47-49 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 47-49
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset på syv fag mod Søndergade (1810). F. 1919. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-11-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at fredningsværdierne i forhuset mod Søndergade med adressen Vestergade 47B, Ærøskøbing, Ærø Kommune, er gået tabt. I det ydre fremstår bygningen ganske vist traditionelt og velbevaret, men facadeudtrykket forstyrres af det nyere butiksvindue, som er isat på hoveddørens plads, den manglende skorstenspibe og de nyere tagvinduer. Det indre kendetegnes af en opbrudt planløsning, der ikke har levnet mange spor af den oprindelige plandisponering. Adgangen til forhuset sker gennem nabobygningen, og de to bygningers stueetager udgør et sammenhængende butiksareal forbundet af en mellembygning. Overgangen til sidehuset er ligeledes udvisket på grund af den store åbning imellem bygningerne. De indvendige overflader er stort set alle nyere, herunder støbte gulve, stålsøjler samt væg- og loftsbeklædning af cellotex-plader, hvilket ikke er i overensstemmelse med traditionel byggeskik. Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at bygningens ydre udtryk og de få ældre bygningsdele, der er bevaret i det indre, kan begrunde en fortsat fredning.
Journal nr.:
18/02193

Type:
Scanjour nr
Dato:
07-07-2020
Journal nr.:
18/02193


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Vestergade 47B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap