Sag: Østergade 9

Østergade 9, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Østergade 9
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østergade 9
Kommune:
Ærø
Omfang:
Bindingsværkshuset (1766) og haven (anlagt 1944 ved Johannes Tholle). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Have

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/493-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1991
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at bindingsværkshuset, opført før 1766, og haven, anlagt 1944 ved Johannes Tholle, har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Huset indeholder væsentlige bygningshistoriske værdier og havens opdeling og beplantning er en integreret del af huset.
Journal nr.:
411/493-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østergade 9

Fredede omgivelser: 1

Signatur Have


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap