Sag: Nørregade 1

Nørregade 1, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørregade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 1
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1820-21). F. 1919.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
11-04-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-05-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/492-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap