Sag: Postbygningen

Vestergade 29, Ærø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Postbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 29
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1749, udvidet og grundmuret mellem 1798 og 1821, porten sløjfet 1926-27). F. 1919.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1919
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap