Sag: Søndergade 2 (fredning ophævet)

Søndergade 2, Ærø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søndergade 2 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Søndergade 2
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet, gennemgribende ombygget ca. 1900). F. 1919. * Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-02-2012
Journal nr.:
2009-7.83.03/492-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
26-11-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset Søndergade 2,matr. nr. 82A, Ærø Kommune har de væsentlige kulturhistoriske eller arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre indgår forhuset ved sin overordnede fremtræden som en integreret del af helheden i det brolagte gadeforløb og som et væsentligt element i den samlede karréstruktur. Men gade- såvel som gårdside er forandret i en sådan grad, at styrelsen ikke mener, at fredningen meningsfyldt kan opretholdes. Vigtige traditionelle bygningsdele, som to skorstene, er fjernet og facaden er væsentligt forandret med nye vinduer og hoveddør. På gårdsiden er forhuset fuldstændig ombygget og fremstår i rød, blank mur med termovinduer. Desuden skjuler nyere tilbygninger helt forhusets stueetage. I det indre er den oprindelige og traditionelle planløsning fuldstændig opløst og bygningsdele og overflader er nyere og i materialer, der ikke hører til husets alder og historie.
Journal nr.:
18/02612

Type:
Scanjour nr
Dato:
23-04-2020
Journal nr.:
18/02612

Type:
Scanjour nr
Dato:
29-04-2020
Journal nr.:
18/02612


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Søndergade 2

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap