Sag: Vestergade 32 (fredning ophævet)

Vestergade 32, Ærø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 32 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Vestergade 32
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (1700-tallet, efterhånden omsat i grundmur mellem 1826 og 1852). F. 1919. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
03-10-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Vestergade 32, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har Vestergade 32 mod gaden opretholdt sit traditionelle udseende som et enetages, pudset forhus med karnap med oprindelse i 1700-tallet. Døre og vinduer er alle nyere, men udført på traditionel vis. Det nydelige hus er derfor et vigtigt element i gadebilledet. Mod haven er imidlertid opført en større havestue i tilknytning til forhuset, ligesom køkkendøren og den tofløjede terrassedør er nyere og ikke er udført på traditionel vis. Disse døre er således ikke tilpasset husets alder og traditionelle materialeholdning. I det indre står huset med en delvis ændret planløsning i stueetagen, hvor spisestue og stue er i åben forbindelse og således udgør en vinkelstue. Hertil kommer, at badeværelset er placeret mod gaden, hvilket ikke understøtter en traditionel indretning. Førstesalen er ligeledes kendetegnet ved en nyere indretning. Materialeholdningen i det indre er overordnet nyere og ikke i overensstemmelse med bygningens alder, herunder klinker og vægfliser, profilbræddevægge og -lofter, systempladelofter og finérpladedøre med enkle gerichter, hvilket i høj grad har svækket fredningsværdierne. I interiøret er bevaret bræddegulve, synlige bjælker (også bjælkekasser), en- og tofløjede fyldingsdøre med profilerede gerichter og listeinddækkede pladelofter i stuen samt kvartsvingstrappen. Dette vurderes dog ikke som tilstrækkeligt til opretholdelse af fredningen. Imidlertid fremstår Vestergade 32 yderst velbevaret mod gaden og indgår harmonisk i Ærøskøbings velbevarede bymiljø. Slots- og Kulturstyrelsen vil derfor opfordre til en fortsat opretholdelse af facadens traditionelle udtryk.
Journal nr.:
18/02637

Type:
Scanjour nr
Dato:
07-07-2020
Journal nr.:
18/02637


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Vestergade 32

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap