Sag: Gyden 14 (fredning ophævet)

Gyden 14, Ærø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gyden 14 (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gyden 14
Kommune:
Ærø
Omfang:
Forhuset (før 1778, karnappen grundmuret mellem 1821 og 1852). F. 1919. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-10-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Gyden 14, 5970 Ærøskøbing, Ærø Kommune har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har Gyden 14 mod gaden opretholdt et traditionelt udseende som et enetages pudset forhus med oprindelse i 1700-tallet. Vinduerne er alle nyere, men udført på traditionel vis. Gyden 14 er derfor et meget vigtigt element i gadebilledet og indgår derfor som en væsentlig del af Ærøskøbings velbevarede, historiske bykerne. Mod haven er imidlertid opført en toetages sidebygning og de tre fag, som tidligere udgjorde Gyden 12, er ligeledes forhøjet til to etager, hvor der er isat sprosseløse vinduer i stueetagen. I det indre står huset med en delvis ændret planløsning i begge etager, hvor bagvæggen blandt andet er gennembrudt til det nyere sidehus i begge etager. Interiørerne har en nyere materialeholdning, der ikke harmonerer med bygningens alder og arkitektur i det ydre, herunder klinkegulve, linoleumsgulve, pladebeklædte lofter og vægge, listebeklædte vægge og et nyere synligt bjælkelag på førstesalen samt finérpladedøre med enkle gerichter. Dette har i høj grad har svækket fredningsværdierne, hvilket ikke understøtter en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
18/02636

Type:
Scanjour nr
Dato:
19-06-2020
Journal nr.:
18/02636


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 1 Gyden 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap