Sag: Astrid Noacks Atelier

Rådmandsgade 34, København
Statslig bevaringssag
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Småværksted / blandet
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Statslig bevaringssag
Betegnelse:
Astrid Noacks Atelier
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådmandsgade 34
Kommune:
København
Omfang:
Astrid Noacks atelier og det dermed sammenbyggede vaskehus
Beskrivelse:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Småværksted / blandet
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Bevaringværdig ifølge tinglysning
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsbeslutning
Dato:
31-08-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Astrid Noacks Atelier og vaskehuset har de kulturhistoriske værdier samt er samtidig bevaret i en grad, der kan begrunde en udpegning af disse bygninger som bevaringsværdige. Atelieret og vaskehuset i forlængelse heraf er for nylig nænsomt istandsat, og er således de bedst bevarede bygninger på matriklen. Fortællingen om Astrid Noacks Atelier står således endnu markant og Slots- og Kulturstyrelsen finder derfor, at det restaurerede atelier og vaskehus er yderst bevaringsværdige.
Journal nr.:
18/00607


Omfattede bygninger: 2


Bevaringsværdig bygning Rådmandsgade 34
Bevaringsværdig bygning Rådmandsgade 34

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap