Sag: Storegade 15

Storegade 15, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Storegade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 15
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhus med sidehus (slutn. af 1700-tallet). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Storegade 015, ""Bergmanns Hus"", matr.nr. 14, Augustenborg. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 2 sider samt skitser. Erik Einar Holm. Juli 1983. "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storegade 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap