Sag: Kirkevænget 5

Kirkevænget 5, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kirkevænget 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirkevænget 5
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det tifags stråtækte langhus (ca. 1800 og senere). F. 1989.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-12-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-8-206/89


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kirkevænget 5

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap