Sag: Smedegade 15

Smedegade 15, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Smedegade 15
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Smedegade 15
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det seksfags stråtækte beboelseshus sammenbygget med Smedegade 17 (med væsentlige bygningsdele fra 1798). F. 1993.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-02-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
911/501-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Smedegade 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap