Sag: Augustenborg Slot

Palævej 1 (tidl. Augustenborg Sygehus 1-2 og 6), Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
8
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Augustenborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Palævej 1 (tidl. Augustenborg Sygehus 1-2 og 6)
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Den trefløjede hovedbygning (1770-76) og den gamle køkkenfløj nord for denne, staldgårdens portfløj, søndre og nordre fløj (1733 og 1764) med de to krumme forbindelsesmure, slotspladsen bestående af slotsgård og ridebane, den nord for liggende gamle vaskeribygning (1764), Kavalerbygningen, Storegade 2 (ca. 1800) samt Palæet: hovedbygning med sidebygning (ca. 1780). Fredet 1921. Udvidet 2014 *
Beskrivelse:
Se vedhæftede fredningsbeskrivelse
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
8
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang ; Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-10-1955
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-03-1921
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
27-11-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at slotspladsen på Augustenborg Slot, Palævej 1, Sønderborg Kommune, har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en udvidelse af den nugældende fredning hermed. Slotspladsen bestående af slotsgård og ridebane udgør en væsentlig del af helheden i det strengt symmetriske barokanlæg. Rækken af granitborner med jernkæder markerer tydeligt adskillelsen mellem hertughoffets slotsgård i tilknytning til hovedbygningen, den såkaldte cour d’honneur, og den tidligere ridebane mellem staldgårdens fløje. Kulturstyrelsen finder, at de bærende fredningsværdier knytter sig til gårdspladsens åbne, ubebyggede karakter, til brolægningerne og til rækken af borner. I forbindelse med en evt. nyindretning af den oprindelige ridebane bør det overvejes at markere anlæggets længdeakse på en måde, der harmonerer med helheden. Endelig anbefaler Kulturstyrelsen, at den ikke-fredede park vest for hovedbygningen opretholdes som åbent græsareal af hensyn til det uforstyrrede overblik over bygningen.
Journal nr.:
2014-7.82.03/540-0001

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
27-11-2014
Journal nr.:
2014-7.82.03/540-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-03-2015
Journal nr.:
2015-7.83.03/540-0001

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
16-04-2015
Journal nr.:
2014-7.82.03/540-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument


Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap