Sag: Åsgård

Skast 090, Tønder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Åsgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Skast 090
Kommune:
Tønder
Omfang:
Det 13 fag lange stuehus (1854) samt de to oprindelige marksten med lågen øst for indkørslen. F. 1991.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-04-1991
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede det tretten fag stuehus fra 1854, opført i røde sten med stråtag til fredning på grund af stuehuslængens oprindelige og velbevarede karakter. Længen fremtræder som en traditionel bygning såvel i det ydre som den indre planlægning. Bygningssynet indstillede endvidere de to marksten med lågen øst for indkørslen til fredning.
Journal nr.:
411/505-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Skast 90

Fredede omgivelser: 1

Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap