OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Hotel Gråsten (fredning ophævet)

Torvet 2, Sønderborg
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hotel Gråsten (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Torvet 2
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset mod Torvet (1842). F. 1978.* Ophævet 2017.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-12-1978
Journal nr.:
66-8-150/0/77

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-05-1978
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
27-10-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset på Hotel Gråsten, Torvet 2, Sønderborg Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Hotel Gråsten har i det ydre bevaret et traditionelt udtryk, der harmonerer med bygningens opførelse i 1851 og senere ombygning i 1870. I det indre er planløsningerne på alle etager væsentligt ændret, og bygningen fremstår overalt med nyere overflader og bygningsdele, der er fremmed for dens alder og arkitektur. Slots- og Kulturstyrelsen finder, at Hotel Gråstens fredningsværdier særligt i det indre er gået tabt og ikke meningsfuldt kan genskabes. Slots- og Kulturstyrelsen finder imidlertid, at bygningen har stor miljømæssig værdi i kraft af sin størrelse og placering ud til torvet i Gråsten, hvor bygningens senklassicistiske stiludtryk bør opretholdes og bevares, således at den fortsat vil indgå i det samlede, historiske bymiljø. Derfor har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at udpege forhuset, Hotel Gråsten, Sønderborg Kommune som bevaringsværdig bygning.
Journal nr.:
17/01960

Type:
Scanjour nr
Dato:
16-12-2019
Journal nr.:
17/01960


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Torvet 2

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap