Sag: Gråsten Slot

Gråsten Slot 1-3, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gråsten Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gråsten Slot 1-3
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Det trefløjede slotsanlæg (endepavillonerne og nordre sidefløj med kapel ca. 1709, ombygget 1759; midtpavillonen 1842 og senere). F. 1921.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
05-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-06-1921
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gråsten slot 001-003, Slottet, matr.nr. 57, Gråsten gods, Gråsten-Adsbøl. Bygningsarkæologisk undersøgelse. Vinduer. 3 sider. Ruth og Søren Lundqvist. Januar 1987. Gråsten slot 001-003, Slottet, matr.nr. 57, Gråsten gods, Gråsten-Adsbøl. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. 9 sider samt bilag (gennemgang af arkivalier). Holger Garnak/Jørgen Stærmose og Jørgen Witte/Landsarkivet i Åbenrå. December 1987.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Graasten Slot 1
Fredet bygning Graasten Slot 3

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap