Sag: Søgård

Søgård Hovvej 1, Aabenraa
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Søgård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Søgård Hovvej 1
Kommune:
Aabenraa
Omfang:
Laden (1780). F. 1927.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-05-1927
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Søgård Hovvej 001, Søgård, matr.nr. 62, Kliplev ejerlav, Kliplev. Summarisk bygningsarkæologisk beskrivelse. Laden. 1 side (håndskrevet). Usigneret. Juli 1948.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Søgård Hovvej 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap