Sag: Toftum gamle Skole

Juvrevej 56, Tønder
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Toftum gamle Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Juvrevej 56
Kommune:
Tønder
Omfang:
Den grundmurede, stråtækte skolebygning (1700-tallet). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-06-1950
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Juvrevej 56

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap