Sag: Gammel Pøl Fyr

Gammel Pøl 7, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fyrstation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Pøl Fyr
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Pøl 7
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Fyrtårnet (1905) ved Gammel Pøl Fyr. Fredet 2002.
Beskrivelse:
Jvf. materiale til Bygningssynets møde den 18. april 2001. Fyrtårnet er beliggende på den sydøstlige del af Als ved kanten af en mellem 10 og 15 m. høj skrænt, som går fra vandkanten til de ovenfor liggende marker. Fyret er et vinkelfyr med tromlelinse. Det er 11 m. højt, rundt støbejernstårn med en diameter på 2,7 m, som står på et 1,2 m. højt muret fundament. Fundamentet er afsluttet med skråt afskårne granitdæksten. Tårnet er konstrueret af buede jernplader, som er boltet sammen på indvendige false. Omgangens gulv er udført af perforerede plader, båret af 8 knægte. Gelænderet er ligeledes af jern med balustre, håndliste, 2 vandrette bånd og kryds med dekorative samlinger. Lanternen har store buede glas opsat i få lodrette sprosser. Kobbertaget på lanternen er kegleformet og afsluttet med en vindfløj. I tårnet fører en vindeltrappe, båret af 4 I-jern, op til lanternen. Vedligeholdelsestilstand: Tårnet er i god vedligeholdelsestilstand med få og små synlige rustskader. Bygningshistorie: Tårnet er af tysk oprindelse, fabrikeret hos Julius Pintsch i Berlin, som også leverede gas til fyrene. Efter genforeningen i 1920 overtog det danske fyrvæsen dette og flere andre tyske tårne, bl.a. tilsvarende tårne ved Tranerodde og Årø. Planforhold: Området ligger i landzone, og der er ingen lokalplan herfor. Kommuneatlas: Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Sydals Kommune.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Gammel Pøl Fyr knytter sig til historien om tiden, da Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige. Fyret, og flere tilsvarende, er opført under den tyske administration i 1905 og senere overgivet til det danske fyrvæsen.
Endvidere til brugen af støbejern som byggemateriale samt til den generelle historie om Farvandsvæsenets etablering og drift af fyrsystemet.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til originaliteten omkring jerntrappen og det øvre rum med lampe og lampesokkel.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Gammel Pøl Fyr knytter sig til det fritliggende og, efter danske forhold, store og relativt rigt dekorerede støbejernstårn med kobbertag.

I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til originaliteten med den synlige konstruktion med sammenboltning, jerntrappen og kondensvandsafledning.
Bærende fredningsværdier:
I fyrets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til fyrets støbejernskonstruktion med omgang, diverse dekorative elementer, kobbertag og vindfløj. Endvidere til den udvendige adgangstrappe og til den traditionelle materialeholdning.

I fyrets indre knytter de bærende bevaringsværdier sig til den synlige oprindelige konstruktion, til jerntrappen, kondensvandsafledningen samt lampekonsollen. Endvidere til den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fyrstation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-09-2002
Begrundelse:
Jvf. Beslutningsbrev af den 25. januar 2002. Begrundelsen for fredningen er, at Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at Fyrtårnet (1905) ved Gammel Pøl Fyr har såvel de arkitektoniske som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Tårnet, som rummer et vinkelfyr, er et af de bedst bevarede eksempler på de vinkel. og ledefyr, der blev opført i perioden fra omkring 1870 til 1920. Tårnet er fremstillet for det tyske fyrvæsen af firmaet Julius Pintsch i Berlin, der var en af de førende leverandører af fyrmateriel både til det danske og tyske fyrvæsen. Der er tale om et efter danske forhold stort og rigt detaljeret støbejernstårn. Gammel Pøl Fyr er tillige et vidnesbyrd fra tiden, hvor Sønderjylland var en del af det tyske kejserrige. Kulturarvsstyrelsen, Bygningsfredning og Bevaring finder, at rumopdelingen, fast inventar og detaljer som f.eks. linseapparatet og ventilationsanordningerne er afgørende for helheden i fredningen.
Journal nr.:
2001-911/535-0003


Dokumenter

Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammelpøl 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap