Sag: Liliegade 1

Liliegade 1, hj. af Stengade, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Liliegade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Liliegade 1, hj. af Stengade
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Huset med gavl mod Stengade.
Fredet 1950. *
Beskrivelse:
Bygningen ligger på hjørnet af Liliegade og Stengade, midt i Sønderborg. Liliegade 1 er en tre fag lang, grundmuret bygning i én etage med et kraftigt udkragende, teglhængt heltag hvori der sidder en skorstenspibe og et enkelt nyere tagvindue. Bygningen har sort sokkel, gulmalede murflader og nyere hvidmalede, torammede, koblede vinduer. Den ældre hoveddør er tofløjet med fast sidestykke og udsmykket med en bred lisén med fremhævede kanelleringer. På gavlen ses flere murankre. 

I det indre ligger køkkenet mod gavlen der vender mod gaden, mens en nyere trappe fører til tagetagen, der står med synlige hanebånd samt listebeklædte bræddevægge. Der er bevaret flere ældre fyldingsdøre med bukkehornsbeslag. 
Bygningshistorie:
”Trefags hus med højt styrterum. Nu for det meste grundmuret rest af rækken af 1600-tals bindingsværks våninger (lejeboder) langs strækningen Bjerggade-Mariegade.”

Ovenstående bygningshistorie er leveret af Museum Sønderjylland

Bygningen blev senest istandsat i 1990.
kilder:
Museum Sønderjylland
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens markante placering på hjørnet af Liliegade og Stengade, hvor den med sin beskedne størrelse, markante tagrejsning og enkle udtryk er med til at opretholde det traditionelle købstadsmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
I det ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til bygningens beskedne størrelse på kun tre fag, de enkle muranke samt det stejle heltag med den store udkragning, der vidner om bygningens oprindelse i 1600-tallet. Hertil kommer hoveddøren med den brede, kanellerede pilaster. 

I bygningens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den oprindelige konstruktion samt de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre og bukkehornsbeslag.
Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det beskedne hjørnehus med det kraftigt udkragende tag. Udtrykket er på en gang ydmygt og solidt, uden anden detaljering end de smalle, funktionelle murankre og hoveddøren.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den grundmurede bygning med hoveddør med kanneleret pilaster, opsprossede vinduer og murankre, samt kraftigt udkragende og opskalket tegltag med skorstenspibe med sokkel og krave. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den oprindelige og ældre konstruktion og planløsning, samt til de oprindelige og ældre bygningsdele, herunder fyldingsdøre og bukkehornsbeslag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
04-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-08-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/540-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Liliegade 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap