OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Rosengade 7

Rosengade 7, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rosengade 7
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosengade 7
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Forhuset (1700-tallet).
Fredet 1921.*
Beskrivelse:
Bygningen ligger på den nordlige side af Rosengade, hvor den mod vest afslutter husrækken. Forhuset er mod øst bygget sammen med nabobygningen, mens gårdsidens østlige ende er bygget sammen med et ikke-fredet sidehus.

Forhuset er en to etager høj, hvidkalket bygning med en grundmuret nedre etage og en øvre etage i bindingsværk. Bygningens vinduer er traditionelle, torammede og trerudede vinduer med koblede rammer, mens hoveddøren er en ældre, beklædt revledør med fast sideparti, håndsmedet beslagværk og opsprosset overvindue. Overgavlene er beklædt med lodrette brædder og taget er et teglhængt heltag hvori der mod gaden sidder to mindre ovenlysvinduer. I gårdsidens tagflade sidder to zinkinddækkede skorstenspiber, et nyere ovenlysvindue og en taskekvist med træbeklædte flunker.

I det indre er bygningen kendetegnet ved en delvist bevaret diele med klinkegulv, traditionelle bræddegulve og bræddelofter med synligt bjælkelag samt ældre fyldingsdøre og gerichter. I bygningen findes et nyere køkken som vender ud mod gaden, en åben forbindelse til tilbygningen samt en nyere trappe og på førstesalen en nyere termodør som fører ud til en mindre terrasse. 
Bygningshistorie:
Bygningen er opført i 1700-tallet og har de seneste år gennemgået en større renovering.
kilder:

Miljømæssig værdi:
Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Rosengade, hvor forhuset indgår i det traditionelle, købstadsprægede gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre til den to etager høje bygning der dels er grundmuret, dels er i bindingsværk, til den ældre hoveddør med det opsprossede overvindue samt til bygningens rulskifte, gesims og synlige bjælkeender, der vidner om bygningens alder. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre konstruktion med fritliggende bjælkelag samt til skorstenene og hoveddøren med håndsmedet beslagværk.   

Arkitektonisk værdi:
I bygningens ydre knytter den arkitektoniske værdi sig til det to etager høje forhus’ enkle, hvidkalkede fremtræden med næsten ubrudte, røde tagflader og mørkt farvesatte vinduer. Udtrykket er solidt, prunkløst og traditionelt, samtidig med at den varierende fagbredde og asymmetrisk placerede hoveddør giver facaden et levende udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I det ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det to etager høje, grundmurede og bindingsværkbyggede forhus med næsten ubrudte tagflader og to skorstenspiber. Hertil kommer de traditionelle vinduer, den ældre hoveddør med overvindue samt facadens gesimser og den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til de bevarede dele af den ældre konstruktion, herunder loftsbjælker, samt til de ældre bygningsdele og –detaljer, herunder døre og beslagværk. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
15-10-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-06-1921
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rosengade 7

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap