Sag: Mariegade 4 (havemur)

Mariegade 4, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Andet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mariegade 4 (havemur)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mariegade 4
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Havemur mod Mariegade.
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Fredningen Mariegade 4 omfatter en havemur mod Mariegade i Sønderborg, i den vestlige del af den gamle bykerne, tæt ved Sønderborg Havn. Havemuren, der er opført af pudsede og kalkede teglsten, står på en sortmalet sokkel af kampesten og afsluttes af to skifter røde vingetegl. Fra gadeplan til soklen formidles en mindre niveauforskel af brosten. Omtrent midt på muren findes en døråbning med en revledør malet i en lyseblå farve. Døren nås via tre trappetrin af granitkvadre.
Bygningshistorie:
Havemuren er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt ”e plantbej”, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade.

Sønderborg Museum 2012

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Dragsbo, Peter: Byplan og bebyggelse, i: Adriansen, Inge & Peter Dragsbo (red.): Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver, Sønderborg 2006, s. 43-94
Miljømæssig værdi:
Havemurens miljømæssige værdi er knyttet til sammenhængen med Mariegade 2 samt med muren og pavillonen ved Mariegade 6. Havemuren er endvidere et stærkt rumdannende element i gadebilledet, hvor muren i kraft af en niveauforskel i terrænet samt den markante sokkel af kampesten er placeret højt over gadens niveau.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi er knyttet til murens opførelse som del af det hertugeligt Palæ ved Perlegade, hvor den afgrænsede den tidligere køkkenhave. Muren er den sidste bevarede del af det tidligere palæ.
Arkitektonisk værdi:
Murens arkitektoniske værdi er knyttet til sammenhængen med Mariegade 2 og Mariegade 6, hvor den udfor Mariegade 4 binder de to dele sammen. Den høje sokkel med overmalede kampesten giver muren en solid base, som giver indtryk af et markant og karakterfuldt bygningsværk. Hertil kommer, at den hvidmalede mur med sin afslutning i røde tegl falder naturligt sammen med de omkringliggende bygninger.
Bærende fredningsværdier:
For havemuren er de bærende fredningsværdier knyttet til sammenhængen med Mariegade 2 og Mariegade 6 samt til den traditionelle materialeholdning og formgivning i pudset og hvidkalket murværk med sortmalet kampestenssokkel og to skifter røde vingetegl som skrå afslutning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Andet
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mariegade 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap