OBS. Udfald ved kortvisning kan forekomme

Sag: Mariegade 6 (havemur og pavillon)

Mariegade 6, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Andet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mariegade 6 (havemur og pavillon)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Mariegade 6
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Havemur og pavillon.
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Fredningen ved Mariegade 6 omfatter en del af en havemur langs Mariegade i Sønderborg og en hermed sammenbygget pavillon.

Muren er opført på en sortmalet sokkel af kampesten. Selve muren er pudset og kalket hvid. Murkronen afsluttes af to skifter røde vingetegl lagt med fald mod Mariegade. I den sydlige ende af muren er en lyseblå revledør med fladbuet overside.

Midt på muren findes en kvadratisk pavillon med pyramideformet tag belagt med røde vingetegl og med murede rygninger. Murene er pudsede og hvidkalkede over en sortmalet sokkel. Mod øst er en tofløjet havedør med opsprossede ruder. På begge sider af denne ses et smalt, opsprosset vindue. Alt træværk er hvidmalet. En aftrappet muret gesims formidler overgang fra mur til tagfod. I det indre er et nyere klinkegulv og et hvidmalet listeloft.

Bygningshistorie:
Havemuren, der strækker sig over Mariegade 2-6, er den sidste rest af det hertugelige palæ på Perlegade, der blev opført enten af hertug Hans den Yngre som repræsentativt bypalæ før hans død 1622 eller af hertug Ernst Günther, der i hvert fald fik sin residens her fra 1645 og frem til ca. 1660, hvor han oprettede Augustenborg Slot. Palæet nedbrændte under det preussiske bombardement 1864. Haven mod Mariegade var køkken- og nyttehaven til palæet (tidligere kaldt ”e plantbej”, hvorfor Mariegade tidligere hed Plantebedgade), mens prydhaven lå i området øst for Perlegade.
Sønderborg Museum 2012

kilder:
Tønnesen, Allan (red.): Kommuneatlas Sønderborg, København – Sønderborg 1990
Tofft, Jesper: Træk af den arkitekturhistoriske udvikling i det tidligere Åbenrå-Sønderborg amt ca. 1750-1820, i: Sønderjyske Årbøger 1986, s. 81-126
Dragsbo, Peter: Byplan og bebyggelse, i: Adriansen, Inge & Peter Dragsbo (red.): Sønderborg i 750 år – tværsnit og perspektiver, Sønderborg 2006, s. 43-94
Miljømæssig værdi:
For Mariegade 6 (havemur og pavillon) er den miljømæssige værdi knyttet til sammenhængen med bygningen Mariegade 2 og havemuren ved Mariegade 4, hvor Mariegade 4 binder de to dele sammen. Endvidere har både mur og pavillon en stor miljømæssig værdi som rumdannende elementer i gadeforløbet.  
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved havemuren og pavillonen er knyttet til opførelsen som del af det hertugeligt palæ ved Perlegade, hvor muren afgrænser den tidligere køkkenhave. Muren er den sidste bevarede del af det tidligere palæ. Pavillonen har ligeledes kulturhistorisk fortælleværdi om den livsførelse der var knyttet til palæet.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Mariegade 6 er knyttet til den høje sokkel med overmalede kampesten, som giver muren en solid base, og som giver indtryk af et markant og karakterfuldt bygningsværk. Hertil kommer, at den hvidmalede mur med sin afslutning i røde tegl falder naturligt sammen med de omkringliggende bygninger. Pavillonens arkitektoniske værdi knytter sig til den enkle, kvadratiske grundform med det karakteristiske pyramidetag.
Bærende fredningsværdier:
For Mariegade 6 er de bærende fredningsværdier knyttet til havemuren i sammenhæng med Mariegade 2 og Mariegade 4, opført i pudset og hvidkalket murværk over en sortmalet kampestenssokkel, og med to skifter røde vingetegl som skrå afslutning, samt til den murede og hvidpudsede pavillon med pyramideformet tag af røde vingetegl med murede rygninger og ubrudte tagflader. Hertil kommer de traditionelle vinduer, den tofløjede havedør med fyldinger og den fladbuede og blåmalede revledør samt både murens og pavillonens traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Andet
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Mariegade 6

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap