Sag: Stengade 19

Stengade 19, Sønderborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Stengade 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stengade 19
Kommune:
Sønderborg
Omfang:
Gavlhuset (formentlig 1700-tallet).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Bygningen ligger i husrækken i en smal gade i midten af Sønderborg by.

Bygningen, der er et gavlhus, er opført i én etage over en kampestensat, sorttjæret sokkel og i muren ses enkelte, nyere murankre. Muren er berappet og hvidmalet og afsluttet af en enkel gesims og et rødt, teglhængt heltag. I den vestlige tagflade ses en høj, hvid skorstenspibe med sokkel og krave. Da bygningen er bygget sammen med nabohusene er der kun åbninger i de to gavle. I gavlen mod gaden findes en nyere, flammeret hoveddør med overvindue og tre granittrin foran, mens der i gavlen mod gården er en nyere, havedør i glas. Bygningens har nyere torammede vinduer med en enkel tværsprosse og koblede rammer. Døre og vinduesrammer er malet grå mens alle karme er malet mørkegrønne.

I det indre er en delvist ældre grundplan bevaret. I stueetagen er en kort diele ved hoveddøren og én stue mod gaden, mens der mod gården er et rum med køkken, spiseplads og en nyere fyrretræstrappe til tagetagen. Denne er indrettet med repos og badeværelse mod gården og et værelse mod gaden. Overfladerne er alle nye, dog traditionelle, herunder bræddegulve og flisegulve samt bræddelofter mellem et ældre, synligt bjælkelag. Ligeledes er alle bygningsdetaljer som køkkenelementer, døre og lister nyere. I stuen findes en åbningen fra et tidligere ildsted.
Bygningshistorie:
Bygningen er opført omkring år 1700. Ved en gennemgang i slutningen af 1969’erne fremstod bygningens facade uden murankre og vinduerne havde kraftige murede sålbænke.
kilder:
Værn af smukke danske huse, Værn 6, Sønderborg, Dybbøl og Ulkebøl sogne, Bygningskulturelle værdier, af bebyggelse og bygninger, 1965-1971.
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens beliggenhed i en af Sønderborgs ældre gader, der binder havnen og den nyere bykerne sammen. Ved bygningens sokkel fornemmer man tydeligt gadens stejle hældning, der afspejler strukturen af den gamle middelalderby anlagt på en bakke. Hertil kommer bygningens placering i husrækken, hvor dets fremtræden som gavlhus er med til at opretholde det historiske gadeforløb.
Kulturhistorisk værdi:
Bygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til udformningen som gavlhus, der tidligere var den dominerende hustype i Sønderborg og Sønderjylland generelt. Tillige afspejler bygningens klejne størrelse datidens ydmyge huse for arbejderklassen. Hertil kommer den traditionelle farveholdning med de tofarvede vinduer, der er karakteristisk for byerne i Sønderjylland ligesom det lille vindue øverst i gavltrekanten.

Bygningens opførelse i grundmur afspejler udviklingen i 1700-tallet, hvor det i mange byer blev et krav, at facaden mod gaden skulle opføres i grundmur, dvs. af murværk fra kælder til kvist, på grund af brandfaren ved det tidligere anvendte bindingsværk.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den enkle grundplan hvor stue og værelse ligger mod gaden, mens de funktionsbetingede rum ligger mod gården. Hertil kommer skorstenen og resterne fra ildsted samt den traditionelle materialeholdning, herunder bræddegulve og bræddelofter med synligt bjælkeloft, der giver en historisk atmosfære til rummene med.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Stengade 19 knytter sig i det ydre til gavlhusets velproportionerede bygningskrop med den enkle facade, det næsten ubrudt heltag, de få kvadratiske vinduer og den enkle hoveddør. Bygningen karakteriseres tillige af den høje og markante sorttjærede sokkel, der af tegner gadens fald mod havnen.

Den enkle farveholdning har ligeledes stor betydning for det arkitektonisk udtryk, herunder særligt de todelte farver med de grå vinduesrammer og døren mod de grønne karme, hvilket giver et spinkelt og elegant udtryk til den ellers massive bygningskrop.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til det enkle grundmurede gavlhus med næsten ubrudt teglhængt heltag. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning og de traditionelle bygningsdele, herunder hoveddøren med trappe og vinduerne.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til, at dele af den ældre grundplan er bevaret med diele og stue mod gaden, og køkken og badeværelse mod gården. Hertil kommer skorstenen og det åbne ildsted samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stengade 19

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap